Видове чип тунинг

Видове чип тунинг

Смяна на чипове

Ние от Autosolution можем да извършим този метод чип тунинг, характерен за прилагане при по - старите автомобили. При него се налага да се смени или препрограмира носителя на управляващия софтуер - "чипът" - използва се предимно при по-стари автомобили с EPROM носители. При този метод се демонтира ECU-то на автомобила и от него се изважда (разпоява) оригиналния чип (който е носител на управляващата програма на двигателя). На мястото на стария чип, се поставя нов, с изцяло преработен софтуер, който отключва пълният потенциал на автомобила. Чрез използването на професионално методи и техника, гарантираме за безпроблемната смяна на компоненти в ECU. При старите автомобили, при които този метод най - често се използва, старата техника не може да бъде препрограмирана, което налага този метод.


OBD Чип тунинг

Ние от Autosolution можем да използваме този метод Чип тунинг, за по - добра мощност на вашият автомобил. OBD Чип тунинг, съкратен от On-Board-Diagnosis, е един от най - често използваните методи, още наричан Ремап, който позволява записването и четенето на софтуера през On-Board Diagnosis connector буксата. По такъв начин, софтуерът може да бъде модифициран без риск. При този вид чиптунинг просто презаписваме оригиналната програма с нова, все едно си записвате музика на своята "USB-флашка" (flash-ка). Разполагаме с професионална апаратура, която ни дава възможност да програмираме автомобили с най-ново поколение електроника EDC17 и MED17.


BDM програмиране

Можем да използваме този метод Чип тунинг, за по - добра мощност на вашият автомобил. BDM, съкратено от Background Debugging Module, представлява препрограмиране на компютъра на автомобила през BDM порта, чрез BDM уред, интерфейс и контактни глави. При този метод се прави пълен бекъп на автомобилния контролер. Много зависи от качеството на BDM интерфейса, за да се избегне фаталната повреда на автомобилния контролер.

Често разпространени компютри, разполагащи с BDM порт са Bosch EDC16, Bosch Med9, Bosch ME9, Bosch EDC7, различни модели на Delphi, различни модели на Siemens и т.н. При повечето от тези контролери е възможен OBD-тунинг. Съществуват контролери, при които OBD-тунинг не е възможен. Например, много дизелови мотори на Опел с електроника EDC16C9 могат само да бъдат записвани през OBD, но не могат да бъдат прочитани. В такива случаи помага само и единствено BDM програмиране. Също така, ако вашата кола е с контролер, който има BDM порт и по някаква причина контролера ви е повреден софтуерно (честа причина е опит за чиптунинг с некачествена техника), то единствената възможност да си запалите колата отново и да си оправите контролера, е качествено BDM програмиране. BDM програмирането по своята същност представлява препрограмиране на автомобилния компютър през BDM порта посредством BDM уред (BDM интерфейс) и контактни глави. То се използва само когато е наложително (при невъзможност за OBD-тунинг), защото изисква доста време и отваряне на автомобилния компютър.


Видове чип тунинг

BOOTMODE

Bootmode е начин на програмиране, който наподобява BDM. При него препрограмирането става през пиновете на контролера или през J-TAG комуникационен порт (визуално изглежда както BDM пор-та). При bootmode е необходимо определени пинове на платката да бъдат вързани към маса. Bootmode се налага да бъде използван при ECU-та от най-ново поколение, като някои модели на BOSCH EDC17. При EDC17 паметта, която желаем да променим е заключена. Не може да се чете или записва управляващата програма. А за да се заобиколи защитата, се използва bootmode и така става възможен чиптунинга при много нови автомобили.


Bench Чип тунинг

Можем да използваме този метод Чип тунинг, за по - добра мощност на вашият автомобил. Bench Чип тунингът, изисква отделяне на платката на компютъра на автомобила (ECU - Engine Control Unit). След като е извадена, тя се отваря и така е възможна директна връзка с вътрешната платка, след което се извършва ремап-ът, като после платката се поставя обратно. Този метод допринася за по - добро представяне на автомобила, по - добра мощност, по - нисък разход на гориво и тн.


Къде се намираме?

Имейл

  autosolutionvarna@gmail.com

Контакт

  089 578 6191

Адрес

до бул. Цар Освободител, гр. Варна

Контактна форма


Контакт