Какво е чип тунинг

Какво представлява чип тунингът?

Какво е чип тунинг?

Какво е чип тунингът?

Какво е чип тунингът? Чип тунингът означава повишение на мощността на даден автомобил само чрез промени в електрониката за управление на двигателя. В автомобила има модерни агрегати, като всеки един от тях, бива управляван от така нареченият ECU (Electronic Control Unit) - електронен блок, или познат като "компютъра на колата". Контролерът съдържа чип (който служи като носител на информация) със записана програма, определяща алгоритъма на работата на двигателя. В този чип е записана всяка една стъпка от работата на двигателя при различните режими на експлоатацията му. По - точно - цялото управление на мотора се определя и зависи от тaзи програма. При чиптунингът се променят точно тези параметрите на управляващата програма (управляващ софтуер), като по този начин двигателят се контролира и започва да работи по нов алгоритъм, постигайки по-голяма мощност при по-нисък разход на гориво. Също така чрез чиптунинга има възможност за премахване на някои ограничения, заложени от производителя като например електронно ограничение на скоростта или ограничаване на максималните обороти, премахване на филтър за твърди частици и др.

Защо не се прави от производителя?

При разработката на един двигател и управляващия го софтуер, производителят е принуден да се съобразява с редица детайли и ограничения. В различните държави съществуват различни данъчни категории (в България например при автомобили над 163 к.с. се плаща доста по-висок данък). Мощността на автомобила е определяща при ценообразуването на застраховка, данък и данъчни облекчения в Германия. По тази причина производителя редуцира мощността на даден мотор до ниво, определено от законовите рамки в съответната държава. Не е чудно, че повечето немски производители изкарват конкурентни автомобили с еднаква мощност (90hp, 136hp,150hp и т.н.), като по този начин използват максимума, позволен от дадена данъчна категория. При някои двигатели мощността съвсем умишлено е ограничена електронно (чрез управляващия софтуер), за да попаднат в по-нисък данъчен клас с цел по-ниска цена и оттам по-голяма конкурентноспособност на пазара. Също така подобни (понякога и еднакви) двигатели се използват в различен клас автомобили, чиято цена също е много различна. В тази връзка можем да кажем, че чрез подобно електронно ограничение на мощността се постига и по-ясна граница между скъпия и евтиния модел автомобил. Отделно във всяка държава са различни климатът, качеството на горивото, частите за поддръжка, нормите за вредни емисии и т.н. Заложената настройка на двигателя трябва да е такава, че да е използваема при почти всички възможни условия на експлоатация, затова винаги производителят при програмиране на параметрите, определящи работата на двигателя, търси една "златна среда" от настройки, при които има заложен потенциал, ако управляващата програма се оптимизира.


Къде се намираме?

Имейл

  autosolutionvarna@gmail.com

Контакт

  089 578 6191

Адрес

до бул. Цар Освободител, гр. Варна

Контактна форма


Контакт